O badaniu klinicznym

Celem klinicznych badań naukowych jest opracowywanie bardziej zaawansowanych i doskonalszych metod leczenia różnych schorzeń, w tym zespołu Huntera. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności potencjalnych nowych leków.

Najważniejsze informacje

Przed dopuszczeniem do stosowania nowych leków lub metod leczenia oraz udostępnieniem ich dla ogółu należy przeprowadzić kliniczne badania naukowe.

Istnieją pewne wspólne cechy, które muszą łączyć osoby chcące wziąć udział w badaniu, i które nazywa się kryteriami kwalifikacji. Najczęściej kryteria te obejmują wiek, płeć, wywiad medyczny oraz choroby współistniejące.

Obecnie na świecie prowadzonych jest ponad 400 000 badań klinicznych1.

Wiele chorób dotyka różne grupy ludzi, dlatego ważne jest, aby takie różnorodne grupy uczestniczyły w badaniach. Różni ludzie mogą różnie reagować na metody leczenia.