Choć życie z zespołem Huntera jest pełne wyzwań, możesz nadal sięgać do gwiazd i po lepszą przyszłość dla swojego dziecka.

Rozważ udział w badaniach klinicznych, w ramach których możesz dołączyć do innych rodzin w poszukiwaniu drogi rozwoju. Sprawdź, czy badanie STARLIGHT jest odpowiednie dla Twojego dziecka.

Twoje dziecko może zakwalifikować się do badania STARLIGHT, jeśli spełnia następujące kryteria:

ma potwierdzone rozpoznanie zespołu Huntera (mukopolisacharydozy typu II);

jest w wieku od 30 do 71 miesięcy (od 2,5 roku do 6 lat) i spełnia pewne wymagania poznawczo-rozwojowe LUB ma co najmniej 6 lat i iloraz inteligencji co najmniej 70;

jest w stanie poddać się nakłuciu lędźwiowemu (zabiegom medycznym polegającym na pobraniu próbek płynu mózgowo-rdzeniowego);

nie przeszło przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT) z udaną rekonstytucją;

nie było poddane leczeniu terapią genową w ramach badania.

Pod uwagę mogą być również brane dodatkowe kryteria.

Jeśli wyrazisz zainteresowanie udziałem Twojego dziecka w badaniu, lekarz prowadzący badanie oraz personel badania oceni wraz z Tobą dodatkowe kryteria.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną bezpłatnie poddani testom, jak również objęci opieką w ramach badania. Uczestnicy będą mogli otrzymać zwrot kosztów dojazdu i niektórych wydatków związanych z badaniem.

Zespół Huntera
(mukopolisacharydoza typu II)

Choroba ta, znana też pod nazwą mukopolisacharydoza typu II, występuje przede wszystkim u mężczyzn1.

Objawy są różne, ale mogą obejmować sztywność stawów, poszerzone rysy twarzy, opóźniony wzrost, zaburzenia procesów poznawczo-rozwojowych, powiększenie śledziony i wątroby oraz utratę słuchu1.

Zespół Huntera występuje u osób, które nie mają (lub mają niewystarczającą ilość) enzymu o nazwie sulfataza iduronianu2.

Pierwsze oznaki i objawy zwykle pojawiają się u dzieci w wieku od 2 do 4 lat1.

Zespół Huntera rozpoznaje się u jednego na mniej więcej 100 000 do 170 000 mężczyzn1.

Sulfataza iduronianu jest niezbędna do rozkładania łańcuchów cząsteczek cukrów zwanych glikozaminoglikanami2.

Brak tego enzymu powoduje gromadzenie się cząsteczek cukru w różnych tkankach ciała, co powoduje ich uszkodzenie2.

Zespół Huntera może stanowić nie lada wyzwanie dla pacjentów i ich rodzin.

Potrzebne są badania kliniczne, aby znaleźć dla takich osób bezpieczną i skuteczną metodę leczenia. Badanie STARLIGHT ma na celu przybliżenie nas o krok do osiągnięcia tego celu.